• pharos.online.church

    Ons Aanlyn Kerk elke Sondag om 09:00. Moet dit nie mis nie!

VISIE/MISSIE

Visie:Pharos gemeente wil aktiewe dissipels maak en toerus in ‘n liefdevolle geloofsgemeenskap om sodoende die wêreld vir Christus te wen.

Missie:Pharos gemeente gebruik die Alpha Kursus as geloofaktiveringskursus.  Ons gebruik ook Touching Hearts as ‘n geestelike restourasie program en ons vestig gelowiges in kleingroepe sodat mense kan bly ontwikkel as aktiewe dissipels in die Here.

WIE IS PHAROS

Pharos gemeente is ‘n onafhanklike gemeente wat nie aan enige denominasie verbind is nie. Gaan lees gerus  ons Visie en Missie en geloofsverklaring.  Dit is die belydenis grondslag van waaruit bediening in die gemeente plaasvind. Pharos gemeente het ‘n tweeledige fokus in sy bediening, naamlik om verlore siele in te bring in die Koninkryk van God asook om […]

EREDIENSTYE

Sondae om 09:00 Kom drink lekker koffie saam met ons voor en na die diens. Ons het ‘n kleuterkamer met ‘n groot platskerm televisie waarheen ons die erediens gelei. Jeugbediening vir die jongspan tot en met graad 7 vind tydens die oggenddiens plaas en almal is welkom. Kontak vir Henriëtte Darvall by 072 427 8846 […]

LEIERSPAN

Heinrich Alberts is die gemeenteleier van Pharos gemeente. Sy visie is om elke lidmaat te begelei tot ’n aktiewe volgeling van Jesus. Hy glo in die gelykheid van elke gelowige, maar dat elkeen die groter liggaam van Christus dien met sy/haar besonderse gawes. Die inwoning van die Heilige Gees is die groot gelykmaker onder gelowiges […]

Wat ons glo

God:Ons glo in een God, wat van alle ewigheid bestaan ​​in drie persone – Vader, Seun en Heilige Gees. God het Homself aan ons nie alleen as die Skepper van die heelal geopenbaar nie, maar ook as ‘n liefdevolle Vader. Jesus is gebore uit die Maagd Maria deur die werking van die Heilige Gees, en […]

TOERUSTING

BYBELSTUDIES

Bybelstudies word periodiek aangebied binne ons gemeente en sluit gewoonlik manne en vroue in. Hou gerus hierdie web-spasie dop om te sien wanneer die volgende kursus gaan begin. Vir meer inligting kontak vir Liesl Alberts by liesl@pharosgemeente.co.za

TOUCHING HEARTS

Touching Hearts is ‘n geestelike restourasie kursus wat ons help om bagasie en seerky uit die verlede te hanteer asook daarvan bevry te word.  Dit pas daarom perfek in by ons gemeente slagspreuk: Vrygemaak om voluit te lewe!  Hierdie kursus help jou om die uitdagings van die lewe te bowe te kom en dit bied herstel […]

ALPHA KURSUS

Die Alpha kursus is ‘n geloofsaktiverings-kursus wat strek oor ‘n periode van 12 weke.  Hierdie kursus word reeds vir ongeveer 26 jaar lank reg oor die wêreld aangebied.   In hierdie kursus word die basiese beginsels van ons Christenskap herbevestig. Die kursus bestaan uit saam eet, kyk na ‘n dvd en dan informele besprekings in kleingroepe.  […]

KONTAK ONS