Die Alpha kursus is ‘n geloofsaktiverings-kursus wat strek oor ‘n periode van 12 weke.  Hierdie kursus word reeds vir ongeveer 26 jaar lank reg oor die wêreld aangebied.   In hierdie kursus word die basiese beginsels van ons Christenskap herbevestig.

Die kursus bestaan uit saam eet, kyk na ‘n dvd en dan informele besprekings in kleingroepe.  Vanuit hierdie kursus word kleingroepe ook natuurlik gevorm.

Vir meer inligting, kontak vir Aflred  by alfredjones1962@yahoo.com of vir Heinrich by heinrich@pharosgemeente.co.za of vir Riana by riana@pharosgemeente.co.za