Sondae om 09:00

Kom drink lekker koffie saam met ons voor en na die diens.

Ons het ‘n kleuterkamer met ‘n groot platskerm televisie waarheen ons die erediens gelei.

Jeugbediening vir die jongspan tot en met graad 7 vind tydens die oggenddiens plaas en almal is welkom.

Kontak vir Henriëtte Darvall by 072 427 8846 of Henriëtte@pharosgemeente.co.za vir meer inligting.