Pharos gemeente is ‘n onafhanklike gemeente wat nie aan enige denominasie verbind is nie. Gaan lees gerus  ons Visie en Missie en geloofsverklaring.  Dit is die belydenis grondslag van waaruit bediening in die gemeente plaasvind.

Pharos gemeente het ‘n tweeledige fokus in sy bediening, naamlik om verlore siele in te bring in die Koninkryk van God asook om daardie gedeelte van die Christendom te bereik wat “historiese christene” is en hulle te begelei om aktiewe volgelinge van Jesus te word.  Ons beskou historiese christene, weens die gebrek aan ‘n beter naam, as mense wat tradisioneel in die kerk groot geword het sonder om ooit die werklikheid te beleef van die transformerende krag van die Heilige Gees.

Gasvryheid is een van die groot kenmerke van Pharos en ons wil graag ‘n gemeente wees waar almal welkom is.  Versoening in die Suid-Afrikaanse konteks is vir ons baie belangrik en ons werk intensioneel daaraan om ook die gemeente te transformeer sodat ons demografie die demografie van die gemeenskap reflekteer.

Kom kuier en kom kyk is die uitnodiging wat ons aan elkeen rig.  Kom kyk of ons geloofsfamilie ‘n plek kan wees waar jy waarlik tuis voel en onvoorwaardelik aanvaar sal word.