Ons jeugbediening is vir alle voorskoolse en laerskool kinders. Kom sing, speel en leer saam met Joggie, Ben en tannie Henriëtte.