KHOI SAN GEMEENTE

Ons is bevoorreg om saam met Fountain Vineyard en Doxa Deo ‘n Khoi San gemeente op die plaas die Kareekrans te bedien, ongeveer 30km vanaf Somerset Oos.  Hierdie is ‘n volwaardige gemeente met ongeveer 40 Khoi San en alhoewel die meeste Afrikaans sprekend is, werk ons met ‘n tolk wat vir ons in Khoi tolk omdat daar ‘n paar van die ouer geslag is wat net hulle eie taal verstaan.

Indien jy wil deel raak van hierdie bediening, kontak vir Heinrich by heinrich@pharosgemeente.co.za of vir Riana by riana@pharosgemeente.co.za