KiDZ/Kleuterkerk

Kidz/kleuterkerk

Kleuterkerk

Hierdie bediening is vir al ons voorskoolse kinders waar hulle op ‘n informele en praktiese manier aan die Woord bekend gestel word deur speletjies en aktiwiteite.

KiDZ

By KiDZ word die Woord verkondig aan alle laerskool kinders – die lesse word op ‘n baie praktiese manier aangebied.

Kleuterkerk en KiDZ word elke Sondag van die skoolkwartaal vanaf 09:00 tot 10:00 aangebied.

Vir meer inligting of om betrokke te raak by hierdie bediening, kontak vir Tania van der Merwe by tania007@gmail.com of vir Riana by riana@pharosgemeente.co.za