LIG

Onder die bekwame leiding van Petrus Meyer sorg LIG elke Sondag dat die gemeente in lof en aanbidding gelei word.  Hulle is nie net ‘n span mense wat sorg vir musiek nie, maar is ook ‘n baie hegte groep wat saam bid en groei in hulle geloof in ons Vader.

Petrus se wens is om ‘n 2de aanbiddingspan op die been te bring.

Vir meer inligting oor hoe om betrokke te raak by LIG, kontak vir Petrus by petrus_meyer@yahoo.com of vir Riana by riana@pharosgemeente.co.za