Visie/Missie

Visie

Pharos gemeente wil aktiewe dissipels maak en toerus in ‘n liefdevolle geloofsgemeenskap om sodoende die wêreld vir Christus te wen.

Missie

Pharos gemeente gebruik die Alpha Kursus as geloofaktiveringskursus.  Ons gebruik ook Touching Hearts as ‘n geestelike restourasie program en ons vestig gelowiges in kleingroepe sodat mense kan bly ontwikkel as aktiewe dissipels in die Here.